Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tháng 05 – 2017

Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tháng 05 – 2017

    LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 5/2017 CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY KHÓA HỌC: LỊCH HỌC: KHAI GIẢNG: THIẾT KẾ THỜI TRANG Sáng | Tối 2-4-6 19/04/2017 KỸ THUẬT CẮT MAY CĂN BẢN Sáng | Chiều | Tối 2-4-6 hoặc 3-5 Thứ 2 & thứ 3...