Đăng Ký Dự Thi “The Passion For Fashion”

Đăng Ký Dự Thi “The Passion For Fashion”

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG ONLINE 2018   Họ tên thí sinh Ngày sinh Giới tính Số điện thoại CMND (Nếu có) Địa chỉ Địa chỉ Email Facebook (Số điện thoại hoặc Email) Tin nhắn Tin nhắn 2 + 1 = Gửi Vui lòng gửi bản vẽ phác thảo đến địa chỉ email:...
Sản phẩm lớp Fashion Draping nâng cao

Sản phẩm lớp Fashion Draping nâng cao

Một số sản phẩm lớp Fashion Draping nâng cao tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA.   “Draping fashion”, “Draping 3D” hay “Draping dress” là những thuật ngữ gần đây được giới yêu thích Thiết kế thời trang nhắc đến rất nhiều. Fashion Draping là kỹ thuật rập...