Bài phát triển ý tưởng thiết kế bộ sưu tập thời trang của học viên Vũ Hoàng Ngọc Diễm – học viên khóa Thiết kế thời trang tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA.

 

 

Ý tưởng thiết kế là một học phần quan trọng trong khóa học thiết kế thời trang. Trong học phần này học viên sẽ được học về Kiểu và Xu hướng thời trang; học cách phân tích tìm ý tưởng, tổng hợp ý tưởng, màu sắc, chất liệu… sáng tạo mẫu thiết kế, phát triển bộ sưu tập thời trang cá nhân theo phong cách riêng.