TR Cutting và Draping là gì?

TR Cutting là gì?   TR Cutting – Transformational Reconstruction Cutting” là kỹ thuật cắt biến đổi tái cấu trúc rập, một nghệ thuật tư duy và phá vỡ cấu trúc rập. Kỹ thuật TR Cutting được sáng tạo ra bởi giáo sư Shingo Sato – nhà thiết kế thời trang...

Fashion Draping là gì?

Cùng tìm hiểu Fashion Draping là gì?     Fashion draping là phương pháp lâu đời nhất được sử dụng từ thế kỷ 18. Hiện nay nó được xem như một phần quan trọng trong thiết kế thời trang. Fashion draping là quá trình định vị và ghim vải lên một manocanh kích...