TR Cutting và Draping là gì?

TR Cutting là gì?   TR Cutting – Transformational Reconstruction Cutting” là kỹ thuật cắt biến đổi tái cấu trúc rập, một nghệ thuật tư duy và phá vỡ cấu trúc rập. Kỹ thuật TR Cutting được sáng tạo ra bởi giáo sư Shingo Sato – nhà thiết kế thời trang...

Fashion Draping là gì?

Cùng tìm hiểu về Fashion Draping     Fashion draping is the oldest method used since the 18th century. Currently, it is considered to be an important part in fashion designing. Fashion Draping is the process of positioning and pinning fabric on a standard...