Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp Ngành May Mặc Thời Trang

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT NGÀNH MAY MẶC CHUYÊN NGHIỆP   1. MỤC TIÊU: Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể: – Hiểu, nhận thức được nhiệm vụ, vị trí vai trò của người Quản Đốc SX – Một số nhiệm vụ chính khi quản lý điều hành DN: quản lý năng suất, quản lý... Đọc thêm