KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT

 

1. MỤC TIÊU

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:
• Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý & giám sát trong xưởng sản xuất.
• Ứng dụng một số kỹ năng thiết yếu trong công tác giám sát công việc hiệu quả.
• Ứng dụng các công cụ quản lý, giám sát phù hợp & hiệu quả.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

• Quản lý SX, Trưởng nhóm SX, Giám sát SX. Nhân viên QC, Giám sát kế hoạch …
• Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO & HỌC PHÍ

6 buổi (3 ngày) Mỗi buổi 3 giờ.
Thứ 7: Sáng 8h30-11h30 ; Chiều 13h30-16h30
Sáng chủ nhật: 8h00 – 12h00

Học Phí: 5.900.000đ/khóa

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

• Thực hành 70%, lý thuyết 30%.
• Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày.
• Brainstorming.
• Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.
• Ví dụ minh họa bài tập giúp Học viên áp dụng.

5. NỘI DUNG

1. Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Người giám sát, quản lý sản xuất

– Vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của Người giám sát, QLSX.
– 9 Phẩm chất cốt lõi của Người giám sát, QLSX.
– 9 Tố chất cốt lõi của nhà Lãnh đạo.
– Các kỹ năng cần thiết cho Người giám sát, QLSX
– Hoạch định lịch trình sản xuất
– Lựa chọn bộ công cụ quản lý thông minh
Quản lý dữ liệu
Tự động tính toán
Tự động cảnh báo
Báo cáo qua biểu đồ

2. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tổng hợp MRP (Manufacturing Resources Planning)

– Nguồn lực tài chính
– Nguồn lực nhà xưởng
– Nguồn lực máy móc thiết bị
– Nguồn lực Con người
– Nguồn lực về NPL

3. Quản trị dự trữ – tồn kho

– Các loại kho
– Tồn kho theo tiêu chuẩn
– Xây dựng tiêu chuẩn tồn kho
Max
Min
Re order

4. Công tác kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất

– Mục tiêu giám sát sản xuất?
– Công cụ PDCA, quản lý trực quan.
PLAN
DO
CHECK
ACTION
– Công cụ giám sát Kaizen và 5S.
Kaizen
5S
– Công cụ giám sát và giải quyết vấn đề chất lượng trong sản xuất (Biểu đồ Pareto, Biểu đồ ISHIKAWA, Biểu đồ Histogram …)
– Qui trình đánh giá kết quả công việc.

5. Tổ chức- phân công và kiểm soát kết quả công việc

– Tổ chức công việc: Hoạch định công việc
– Quy trình hoạch định công việc.
– Phương pháp phân công công việc và giao việc.
– Triển khai và giám sát công việc bằng sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt.
– Qui trình giám sát công việc hiệu quả
– Phương pháp xây dựng & cải tiến Quy trình sản xuất.

 

Email:thoitrangcongnghemay@gmail.com
Website: www.hocvienfdasaigon.edu.vn
Fanpage: www.facebook.com/FDA.saigon  

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

1 + 4 =

 

XEM CÁC KHÓA HỌC KHÁC TẠI HỌC VIỆN FDA SÀI GÒN: