ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG ONLINE 2018

 

7 + 9 =

Vui lòng gửi bản vẽ phác thảo đến địa chỉ email: passion@hocvienfdasaigon.com trước ngày 31/10/2017.

Xem thể lệ cuộc thi The Passion For Fashion tại đây.