ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG ONLINE 2018

 

1 + 12 =

Vui lòng gửi bản vẽ phác thảo đến địa chỉ email: passion@hocvienfdasaigon.com trước ngày 10/11/2017.

Xem thể lệ cuộc thi The Passion For Fashion tại đây.