Spiral Vortex Origami draping & TR cutting

Spiral Vortex Origami draping & TR cutting

 

Kỹ Thuật Draping 3D và TR Cutting được sử dụng trong Thiết kế thời trang để thực hiện được những dạng trang phục độc đáo và sáng tạo. Kỹ thuật Rập này ra đời đã phá vỡ những cấu trúc Rập thông thường, tái cấu trúc các dạng rập thời trang.

Sau đây là một số thuật ngữ trong Draping Fashion và TR Cutting. Các tên gọi này khó dịch chính xác nghĩa tiếng Việt. Nên mình quyết định dùng hình ảnh minh họa để các bạn dễ hình dung.

Spiral, Vortex, Origami, Bamboo, Sleeve Transformation, Flare Volume, Corset và 3D là những thuật ngữ căn bản trong Draping & TR cutting mà bạn nên biết.

 

Draping 3d origami bamboo fashion trcutting

Draping 3d origami bamboo fashion trcutting

 

Sleeve Transformation và Flare Volume Draping

Sleeve Transformation và Flare Volume Draping

 

Corset draping fashion

Corset draping fashion

 

Xem thêm Khóa Học Fashion Draping tại đây >>