Thiết kế Đầm Cưới cao cấp bằng phương pháp Draping 3D tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA.

Phương pháp dựng mẫu thời trang mới nhất hiện nay.

Xem khóa học Draping 3D tại đây >>