Thông Báo Về Kéo Dài Thời Gian Nghỉ Học Phòng Dịch Covid-19
Công Văn Thông Báo Về Kéo Dài Thời Gian Nghỉ Học Phòng Dịch Covid-19

 

THEO TINH THẦN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TP HCM

Do tình hình phòng chống Covid19 đến nay chưa an toàn và chưa an tâm sức khoẻ cho Học Viên nên Học Viện FDA Sài Gòn tạm dừng đến hết 29/02/2020.

Lịch nhập học lại Anh, Chị vui lòng cập nhật thông tin liên tục tại http://www.hocvienfdasaigon.edu.vn/

Trong thời gian chờ nhập học, chúng tôi sẽ dành thời gian này chuẩn bị thật kỹ đáp ứng nhu cầu cần thiết nhất cho Học viên.