passion-fashion-contest-top-30-thum

DANH SÁCH TOP 30 THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG ONLINE 2018

“The Passion For Fashion”

 


LƯU Ý:
– Các thí sinh dự bị vẫn có cơ hội tham gia Vòng Chung Kết nếu được BTC liên hệ thông báo qua điện thoại.
– Ngày thi Chung kết chính thức sẽ được BTC thông báo trực tiếp cho các thí sinh.

BAN TỔ CHỨC