TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐẦM CƯỚI

 

ĐƠN VỊ:  TẤN HÒA BRIDAL

CẦN TUYỂN VỊ TRÍ:  Nhân Viên Thiết Kế Áo Cưới

 

Yêu Cầu: Có thể làm rập, may được càng tốt, lên mẫu đính kết, kết hợp chất liệu.

Thời gian không ràng buộc.

 

MỨC LƯƠNG: Thỏa Thuận

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 016 444 22111 ( Thịnh )