VIFW 2018 - Vietnam International Fashion Week

VIFW 2018 – Vietnam International Fashion Week

 

Tuyển nhân viên phục trang cho VIFW 2018

Vietnam International Fashion Week Dressers

 

JOB DESCRIPTION

Vị trí / Position: Nhân viên phục trang (VIFW) Dressers
Phòng ban / Department: Hậu trường – Backstage
Báo cáo cho / Report to: Quản lý phục trang – Wardrobe Manager

Yêu cầu:

1. Nhân viên phục trang cần gặp quản lý phục trang để chốt danh sách các trang phục của bộ sưu tập của từng nhà thiết kế.
A dresser must meet with the wardrobe manager to finalize the list of costumes required by each designer.

2. Check in và nhìn qua các bộ trang phục trước khi từng bộ được phúc khảo và diễn.
Checks in and reviews costumes prior to each dress rehearsal and performance.

3. Hướng dẫn các người mẫu thay trang phục và nhanh chóng thay đồ
Assists models in dressing into costumes and facilitates quick changes.

4. Giúp các người mẫu thay chính xác theo yêu cầu của nhà thiết kế – người mẫu sẽ không tự làm việc này . Nhân viên phục trang cũng sẽ nắm được các phụ kiện nào sẽ được kết hợp cùng bộ trang phục đó.
Put the outfit on the model per the designer’s exact specifications -the model doesn’t do that herself .Dressers also must know which accessories go with which outfits.

5. May/ vá/ ủi/ chỉnh sửa các chi tiết theo yêu cầu của Nhà thiết kế trước và sau khi fitting.
Sew / mend/ streaming/ fix the costumes as required by designers before and after fitting.

6. Đảm bảo rằng hair & makeup sẽ không làm hư bộ trang phục.
Ensure that hair products and makeup don’t damage the fabric.

7. Đảm bảo theo dõi các vật dụng và đảm bảo các trang phục được trình diễn theo đúng thứ tự.
Must keep track of inventory and ensure that the looks go out in the proper order.

8. Kiểm tra và lấy lại trang phục sau khi diễn xong.
Checks out and retrieves costumes after show.

9. Đảm bảo trang phục ở tình trạng sẵn sàng và thứ tự của bộ sưu tập trước khi show bắt đầu.
Ensure the availability and order of the collection before the show.

Liên Hệ:

NGUYEN TUYET LINH CHI (HR ASSISTANT)
Phone: +84 122 399 2334
Email: nguyentlinhchi235@gmail.com