Thực hiện Draping một thiết kế Haute Couture nổi tiếng của Dior tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA – Fashion Design Saigon Academy. Dựng mẫu trên mannequin 1/2.