Học Draping – Thiết kế tạo mẫu thời trang trên manocanh mini (nửa size) tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn – Fashion Design Saigon Academy FDA