ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG ONLINE 2017

INNOVATIVE FASHION CONTEST

11 + 11 =

 

Vui lòng gửi bản vẽ phác thảo đến địa chỉ email: innovative@hocvienfdasaigon.com trước ngày 20/11/2016

Xem lại thể lệ cuộc thi tại đây >>