Khóa học quản lý chất lượng qa ngành may

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA NGÀNH MAY
(Quality Assurance Manager)

 

I . NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

1. Khái niệm về Quality Assurance (Quality Assurance Concept)
– Kiểm soát chất lượng vs Đảm bảo chất lượng (Quality Control vs Quality Assurance)
– Nguyên tắc của đảm bảo chất lượng (Quality Assurance Principles)
– Đảm bảo chất lượng toàn diện (Total Quality Assurance)

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng (Quality Assurance System)
– Kiểm soát nguyên liệu đầu vào và đầu ra (Incoming and Outgoing Materials Control)
– Thử nghiệm trong sản xuất (Testing production Plan)
– Kiểm soát trong sản xuất (Production Control)
– Kiểm soát nguyên liệu và sản phẩm không phù hợp (Non Comformity Materials Control)
– Kiểm soát Chất lượng (Quality Control)
– Kiểm soát nhà cung cấp (Supplier Control)
– Thiết bị và Bảo trì (Equipment and Maintenance)

3. Kỹ năng kiểm tra chất lượng sản phẩm may mặc (Quality Inspecting garments skills)
– Lỗi thường gặp (Common Defects): Lỗi nghiêm trọng, lỗi nặng, lỗi nhẹ (Crtical, Major and Minor Defects)
– Qui trình kiểm tra áo ( Tops Inspection Procedure)
– Qui trình kiểm tra quần (Bottoms Inspection Procedure)
– Mức độ chất lượng chấp nhận (Accpetable Quality Level)
– Qui trình kiểm tra Pre Final (Pre Final Inspection Procedure)

4. Thiết lập hệ thống chất lượng (Setting Quality system)
– Cẩm nang chất lượng (Quality System Manual): Yêu cầu và nội dung (Purpose and Contents)
– Xây dựng qui trình chất lượng (How to write a SOP)
– Cẩm nang chất lượng của một số khách hàng (Quality Manual of some buyers)

5. Duy trì và cải tiến chất lượng (Maitain and improve quality system)
– Đánh giá qui trình chất lượng (Quality System Audit)
– Phân tích chất lượng (Quality Analyze)
– Khắc phục và phòng ngừa (Corrective and Preventive Action)

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:
– Đã có kiến thức cơ bản về chất lượng.
– Các QC, QA đang công tác tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở may cần bổ sung kiến thức để khai thác và áp dụng trong công việc tăng hiệu quả.

III. HỌC PHÍ & THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
– Học phí : 5.900.000đ / khóa
– Khóa học 6 tuần. Học vào buổi tối thứ 2-4 hoặc tối 5-7 (18h15 – 21h15)
– Sau khi hoàn tất chương trình học, học viên phải hoàn thành bài thi kiểm tra cuối khóa. Học viện chỉ cấp “Chứng Chỉ Hoàn Thành Khóa Học” cho những học viên có nộp bài kiểm tra. Chứng chỉ nghề cấp có giá trị toàn Quốc.

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

2 + 14 =

Email:thoitrangcongnghemay@gmail.com
Website: www.hocvienfdasaigon.edu.vn
Fanpage: www.facebook.com/FDA.saigon  

 

XEM CÁC KHÓA HỌC KHÁC TẠI HỌC VIỆN FDA SÀI GÒN: