CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MERCHANDISER
CÁN BỘ 
QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG NGÀNH MAY

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

I. MERCHANDISER : MÔ TẢ CÔNG VIỆC (Job Description)

1. Ý nghĩa và nguồn gốc Merchandiser (Definition and Origin of Merchandiser)

2. Công việc của Merchandiser. (Tasks of Merchandiser)

3. Phương thức mua bán (Selling and Buying modes)

4. Phương thức thanh toán (Payment modes)

5. Mô tả công việc của Merchandiser (Job Description)
– Kỹ năng của Merchandiser (Skills)
– Trách nhiệm của Merchandiser (Responsibilities & Accountabilities)
– Kiểm soát và theo dõi đơn hàng (Monitoring and Controlling orders)

 

II. QUI TRÌNH QUẢN LÝ CỦA MERCHANDISER (STANDARD OPERATION PROCEDURE OF MERCHANDISER)

1. Hình thức kinh doanh: (Business method)
– Gia công (Processing)
– Trực tiếp (FOB)

2. Cách thực hiện đơn hàng gia công (How to proceed the processing orders)
– Các hình thức chào giá gia công (Kinds of quoting the processing price)
– Các hình thức chào giá đơn hàng trực tiếp (Quotation of FOB orders)

3. Cách thực hiện đơn hàng trưc tiếp (How to proceed the FOB orders)
– Tìm nhà cung cấp nguyên phụ liệu (Sourcing the suppliers of materials and trims)
– Cách tính định mức nguyên phụ liệu (Consumption of materials and trims)
– Chào giá (Quotation)

4. Theo dõi và kiểm soát đơn hàng (How to monitor and control orders)
– Theo dõi đơn hàng (Time and Action)
– Các loại mẫu cần thiết (Necessary kinds of samples)
– Tình hình sản xuất (Production status)
– Đăng ký kiểm hàng (Booking inspection)
– Đăng ký xuất hàng (Booking shipping)
– Chứng từ xuất hàng (Shipping documents)

Mối quan hệ của Merchandiser với khách hàng, với nhà đại diện và các đối tác khác có liên hệ trong kinh doanh và sản xuất. (Relationship of merchandiser with buyers, agents. Manufacturers and others relating to business and production)

 

III. Hệ thống quản lý chất lượng (Quality system)

1. So sánh QC/QA (Quality Control & Quality Assurance Comparison)

2. Quan niệm chất lượng và hệ thống chất lượng (Quality concept & Quality system)

3. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management)

4. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ngành may (Quality standard system)

5. AQL trong kiểm hàng (AQL used in the inspection)

Lưu ý: Chương trình có kết hợp và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành ngoại thương và kỹ thuật may.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Học phí: 5.900.000đ / khóa

Học vào buổi tối 2-4 hoặc tối 5-7 (Từ 18h15 đến 21h15)

 

Sau khi hoàn tất chương trình học Học viên phải hoàn thành bài thi kiểm tra cuối khóa. Trường chỉ cấp “Chứng Chỉ Hoàn Thành Khóa Học” cho những học viên có nộp bài kiểm tra. Chứng chỉ nghề cấp có giá trị toàn quốc. (Trong quá trình học không nghỉ quá 3 buổi.)

 

 

merchandiser quan ly don hang nganh may

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

15 + 4 =

Email:thoitrangcongnghemay@gmail.com
Website: www.hocvienfdasaigon.edu.vn
Fanpage: www.facebook.com/FDA.saigon  

 

XEM CÁC KHÓA HỌC KHÁC TẠI HỌC VIỆN FDA SÀI GÒN: