Chung Kết Cuộc Thi Thiết Kế Thời Trang 2018

Show diễn thời trang Chung Kết Cuộc Thi Thiết Kế Thời Trang 2018 “The Passion For Fashion” dành cho học viên Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn – Fashion Design Saigon Academy FDA và Trường Quốc Thảo.