Draping đầm thời trang

Draping đầm thời trang – Mẫu thiết kế của Dior

 

SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN KHÓA HỌC FASHION DRAPING NÂNG CAO

Thiết kế rập 3D trên mannequin dựng lại mẫu thiết kế của Dior

 

Draping đầm thời trang

Sản phẩm Draping đầm thời trang

 

Draping đầm thời trang

Sản phẩm Draping đầm thời trang của học viên

 

Draping đầm thời trang

Fashion Draping đầm thời trang

 

Draping đầm thời trang

Quá trình Draping – dựng mẫu đầm thời trang

 

Draping đầm thời trang

Quá trình Draping – dựng mẫu đầm thời trang

 

Draping đầm thời trang

Hình ảnh học viên khóa Fashion Draping đầm thời trang

 

XEM NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC FASHION DRAPING TẠI ĐÂY >>