Hình ảnh hoạt động lớp Chụp Ảnh Thời Trang trong khóa học Thiết Kế Thời Trang tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA.

Đây là môn học rất thú vị, giúp ích cho học viên sau này khi hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Học viên được học các nội dung như:

  • Kỹ thuật chụp ảnh căn bản bằng máy ảnh chuyên nghiệp
  • Chụp ảnh thời trang trong phòng chụp studio
  • Thực hành chụp ảnh ngoại cảnh
  • Nhiếp ảnh thời trang …

Khi học xong học phần này, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để sử dụng các dòng máy ảnh chuyên nghiệp cùng thiết bị phụ trợ, sử dụng phòng studio. Ứng dụng vào công việc quảng cáo hình ảnh sản phẩm thời trang.