Trong học phần Phác Thảo Thời Trang, học viên sẽ được học:

– Phác thảo dáng người cơ bản
– Học phác thảo dáng người cách điệu
– Học phác thảo chi tiết trên cơ thể
– Học vẽ phác họa thời trang
– Phác thảo trang phục theo dáng người
– Bộ sưu tập mini

Xem chương trình học Thiết kế thời trang.