BÀI PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ THỜI TRANG TRẺ EM

Học viên: Nguyễn Thị Hạ Uyên

Trong khóa học Thiết Kế Thời Trang tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA.