Trên đây là một số mẫu thiết kế thời trang phá cách dùng phương pháp làm rập 3D trên manocanh được thực hiện tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA