HÌNH ẢNH LỚP Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

Học phần Phát Triển Ý Tưởng Thiết Kế Thời Trang là một học phần quan trọng và thú vị trong Khóa Học Thiết Kế Thời Trang tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA

Trong học phần Phát Triển Ý Tưởng Thiết Kế Thời Trang này, học viên được học về:

– Xu hướng và phong cách thời trang
– Tổng hợp ý tưởng, màu sắc, chất liệu
– Kỹ thuật phối hợp trang phục thời trang
– Hệ thống nghiên cứu thiết kế thời trang
– Phát triển bộ sưu tập thời trang cá nhân
– Phát triển bộ sưu tập thời trang theo phong cách riêng