Bài đồ án Thiết kế Đầm cưới – Dạ hội (Wedding Dress & Evening Gown) của sinh viên Thiết kế thời trang tại Học Viện FDA Sài Gòn.

Quá trình Thiết kế – Lên ý tưởng – Vẽ mẫu phác thảo – Chọn chất liệu – Tự cắt may hoàn chỉnh sản phẩm dưới dự hướng dẫn của giáo viên. Báo cáo trình bày đồ án và chụp ảnh tại Studio của trường.