Cùng tìm hiểu Fashion Draping là gì?

 

Fashion draping

Fashion draping

 

Fashion draping là phương pháp lâu đời nhất được sử dụng từ thế kỷ 18. Hiện nay nó được xem như một phần quan trọng trong thiết kế thời trang. Fashion draping là quá trình định vị và ghim vải lên một manocanh kích thước chuẩn để phát triển cấu trúc của trang phục thiết kế. Nhiều loại và kích cỡ của manocanh nữ, nam và trẻ em được làm ra để đáp ứng nhu cầu này.

Fashion draping is the oldest method used since the 18th century. Currently, it is considered to be an important part in fashion designing. Fashion Draping is the process of positioning and pinning fabric on a standard size dress form to develop the structure of a garment design. Many types and sizes of dress forms for women, men and children are made to fulfill the requirement.

 

Draping dress - Dựng đầm thời trang trên Mannequin

Draping dress

 

Một chiếc váy có thể được draping từ bản vẽ phác thảo ban đầu. Hoặc nhà thiết kế có thể đùa nghịch với độ rũ của vải để sáng tạo những thiết kế mới mà không cần phác thảo trước. Sau khi xếp lên body, vải mộc được lấy ra khỏi manocanh mà được dùng để tạo nên những bộ rập phẳng. Dùng rập đó để cắt may thành những chiếc đầm thời trang phù hợp với một cá nhân. Ở Mỹ nhà thiết kế dùng rất nhiều vải mỏng, gọi là “toile”, và ở Anh các nhà thiết kế gọi là “muslin”.

A dress can be draped using a design sketch as a basis. Or a fashion designer can play with the way fabric falls to create new designs at the start of the dress design process. After draping, the toile fabric is removed from the dress form which was used to create the sewing draped pattern for making fashionable dress to suit an individual. In U.S.A. designers use very light weight fabrics, which is called as ‘toile’, and U.K. designers call it as ‘muslin’ cloth.

 

Thiết kế rập 3D trên manocanh draping

Thiết kế rập 3D trên manocanh – Fashion draping

 

Kỹ thuật draping đòi hỏi sự hiểu biết về các đặc tính của vải. Những người thiết kế (còn gọi là drapers) phải có kiến thức để phân biệt trong vô số những loại vải khác nhau. Điều đó sẽ giúp họ chọn được loại vải phù hợp nhất cho độ uốn lượn và những đường gấp nếp của thiết kế. Nhà thiết kế phải dành thời gian để thu thập những mẫu vải trong khi đi mua sắm và trong nhiều catalogue khác nhau. Từ đó một thư viện tham khảo cá nhân đã được thành lập và phát triển.

The techniques for draping fabric require the knowledge of the fabric’s characteristics. Designers/drapers must have the knowledge to distinguish among different fabrics which will enable them to select the most appropriate fabric for flow and line of each design. Designers must devote time to collect swatches while shopping and catalogue them by width content. In this way a personal reference library can also be created and developed.

 

Draping dress - Dựng đầm thời trang trên Mannequin

Draping dress – Dựng đầm thời trang trên manocanh

 

Draping dress - Dựng đầm thời trang trên Mannequin

Draping dress – Dựng đầm thời trang 3D trên manocanh